Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Poliittinen- ja talouspoliittinen osasto
 

Yhdysvaltojen Helsingin suurlähetystön poliittinen- ja talouspoliittinen osasto vastaa kahdenkeskisestä yhteydenpidosta suomalaisiin toimijoihin yhteiskunnan eri osa-alueilla. Osaston tehtävänä on edistää Yhdysvaltojen poliittisia ja talouspoliittisia tavoitteita Suomessa. Keskeisiä aiheita ovat alueellinen ja globaali turvallisuus, oikeudelliset asiat, rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta, energia- ja ympäristöasiat, kauppaa ja investointeja koskevat kysymykset, tiede ja teknologia, immateriaalioikeus, siviili-ilmailu, ydinturvallisuus, ihmisoikeudet, ihmiskaupan vastainen toiminta sekä terrorismin torjunta. Kahdenkeskisten asioiden lisäksi osaston vastuulla on edistää Yhdysvaltojen monikansallisia tavoitteita laajempien kokonaisuuksen, kuten pohjoismaiden, Baltian ja Euroopan unionin puitteissa.

Poliittisen- ja talouspoliittisenosaston keskeisimpinä yhteistyötahoina Suomessa ovat valtionhallinnon eri ministeriöt, minkä lisäksi osasto toimii aktiivisesti Suomen eduskunnan, tasavallan presidentin ja pääministerin, edunvalvontajärjestöjen sekä lukuisten yritysten kesken. Osaston virkamiehet vastaavat yhteydenpidosta myös moniin muihin Yhdysvaltojen valtionhallinnon toimijoihin ja virastoihin (ks. oheiset linkit). 

Osasto tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin suurlähetystössä toimivan viestintäosaston sekä kaupallisen osaston kanssa. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on edistää maiden välistä kanssakäymistä perinteisen julkisen diplomatian keinoin. Lisäksi osastot laativat yhteistyössä asiantuntijavierailuja ja toteuttavat ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä tapahtumia ja hankkeita amerikkalaisten ja suomalaisten toimijoiden kesken.

Eri ministeriöitä:

Yhteystiedot:
Poliittinen- ja talouspoliittinen osasto
Yhdysvaltain suurlähetystö
Itäinen Puistotie 14
00140 Helsinki

Puh: +358-9-6162-5479
Fax: +358-9-6162-5766